Zhengzhou Kongsin Dental Co,. LTD

Product name : 90+102/90+102L
Item : KS-MM911
 Enlarge Image                   Back
←[Previous Product]             


Details:
Saeshin Micro Motor 90+102
Optional 90+102L
35000rpm

Related Products :
SAESHIN 207B+108E

SAESHIN 207B+108E
Saeshin Forte200
KS-MM915
Saeshin Forte200
Saeshin 204+102L
KS-MM912
Saeshin 204+102L
Handpiece 102/102L

Handpiece 102/102L
SAESHIN Forte300
KS-MM916
SAESHIN Forte300
SAESHIN 204+108EI
KS-MM912EI
SAESHIN 204+108EI
Saeshin Handpiece 108E/108EI

Saeshin Handpiece 108E/108EI
Saeshin 206+103L

Saeshin 206+103L