Zhengzhou Kongsin Dental Co,. LTD

Product name : 90+102/90+102L
Item : KS-MM911
 Enlarge Image                   Back
←[Previous Product]             


Details:
Saeshin Micro Motor 90+102
Optional 90+102L
35000rpm

Related Products :
SAESHIN Forte100
KS-MM913
SAESHIN Forte100
Saeshin Forte200
KS-MM915
Saeshin Forte200
SAESHIN Forte300
KS-MM916
SAESHIN Forte300
Saeshin 206+103L

Saeshin 206+103L
SAESHIN 207A+108EI

SAESHIN 207A+108EI
SAESHIN 207B+108E

SAESHIN 207B+108E
Handpiece 102/102L

Handpiece 102/102L
Saeshin Handpiece 108E/108EI

Saeshin Handpiece 108E/108EI